Privacyverklaring X Styling&Image

Persoonsgegevens die wij verwerken
X Styling&Image verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens
die wij verwerken.

– Voor- en achternaam
– e-mailadres
– Telefoonnummer

Om je zo goed mogelijk te helpen met onze stylingadviezen kunnen wij ook vragen naar:

– Leeftijd
– Beroep
– Adresgegevens
– Of andere vragen die nodig zijn om een zo goed mogelijk beeld van je te krijgend die staan vermeld
bij onze intake. Zoals voorkeuren kledingstijlen, favoriete kleuren etc.

Bewaartermijn
X Styling&Image zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of
wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen niet met derden
X Styling&Image verstrekt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze stylingadviezen en de overeenkomst met jou of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die je gegevens verwerken in onze opdracht sluiten
wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van je gegevens. Op het gebruik van websites van derden kan een ander
privacybeleid van toepassing zijn. Het hier omschreven privacybeleid heeft alleen betrekking op de
persoonsgegevens die via de website of dienstverlening van X Styling&Image zijn verkregen. Wij zijn
niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor websites van derden.

Beveiliging
X Styling&Image neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere
ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de
ISO 27001 uitgevoerd. De Verklaring van Toepasselijkheid is vrij opvraagbaar.

Rechten van betrokkenen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht op dataportabiliteit, oftewel overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Het houdt in dat
betrokkenen het recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen
heeft. Maak hiervoor een afspraak als je deze wilt inzien. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren
en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren, meenemen of verwijderen
daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies
X Styling&Image gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet
of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de
website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Zo kunnen wij de bezoeker herkennen bij een volgend bezoek.
De cookies identificeren alleen computers. Ze worden dus niet gebruikt om personen te herkennen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens
Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op. Natuurlijk helpen wij je
graag verder als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens.

Wil je dat wij jouw gegevens verwijderen? Of heb je suggesties, klachten, of vragen over ons
privacybeleid? Stuur een e-mail naar:
info@personalshopper.NU (let op ons .NU adres)

 

Wij hebben diverse locaties in Nederland en België van waar uit wij werken.
Het adres van ons hoofdkantoor is:

X Styling&Image
Bornholmstraat 26
1339SR Almere
06 512 95 330
inf@personalshopper.NU (let op ons .NU adres)

Wij zijn actief op Facebook, kijk gezellig met ons mee!